Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Over ons

Pademelon
Pademelon

Er is een enorme verwarring op het vlak van christelijk geloof en natuurwetenschap. Sluiten die elkaar uit? In hoeverre kunnen theologen met gezag spreken over de natuur? Kunnen biologen het scheppingsverhaal ontkrachten? Hoe oud is de aarde nu eigenlijk dan wel?

Wij willen hier vanuit een calvinistische gezichtshoek trachten over tal van terreinen van natuur-onderzoek iets te zeggen. Onze uitgangspunten vindt u hieronder.

Wanneer u denkt binnen dat kader een zinvolle bijdrage te kunnen leveren nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. Ons doel is zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden hun gedachten te delen met anderen. Helpt u ons alstublieft.

Uitgangspunten

Doelstellingen