Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Archief

Leeuw
Leeuw
Creationisme.pdf De wetenschapsbeoefenaren “onderzoeken met grote inspanning wat menselijke scherpzinnigheid ook maar kan ontdekken. Daarom moet men hun onderzoek niet verwerpen, hun wetenschap niet berispen; slechts dwazen veroordelen ruwweg wat ze niet begrijpen. Het onderzoek van de sterrenwereld is niet alleen een vreugde, maar heeft ook grote waarde. Gods wonderlijke wijsheid wordt door deze wetenschap helder voor ons.” Johannes Calvijn2 Institutie

Calvin's Institutes.