Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Versteend kalf

Naast de vele goede artikelen die het Nederlands Dagblad dagelijks aan de lezers aanbiedt, zijn er ook in onze ogen betreurenswaardige voorbeelden. De duidelijke voorkeur van de redactie voor een creationistische kijk op de natuur belemmert een eerlijke voorlichting. Wij zouden daar niet de vinger bij leggen, ware het niet dat onze doelstellingen daardoor duidelijk worden doorkruist. Al decennia lang worden aan een calvinistische natuurbelichting beperkingen opgelegd. Dit uit zich ondermeer in:

In 2007 is daar een nieuwe vertekening aan toegevoegd. In het katern "Wetenschap/Boeken" van het Nederlands Dagblad van 31 augustus 2007 is een interview met Prof. Dr. W. den Otter opgenomen. Onder het onderdeel "Biologie" van deze site gaan wij hierop in. Het gaat ons nu even om de foto en het bijschrift.

Op deze foto wordt professor den Otter afgebeeld tegen de achtergrond van een kast met "fossielen"

Vermoedelijk buiten het medeweten van de professor om - die wij kennen als een vriendelijk mens en een genuanceerd denker - wordt daaronder een tekst geformuleerd die puur misleidend is.

De foto toont een ingedroogd embryo van een koe. De uitdrukking "versteend kalf" wordt daarvoor door veeartsen wel gebruikt, evenals de aanduiding "steenvrucht" Dat heeft echter absoluut niets met het begrip "fossiel" te maken. Het is recent, de leeftijd kan hoogstens enkele tientallen jaren zijn. Maar het onderschrift vermeldt: "Evolutie kan niet natuurwetenschappelijk worden vastgesteld".

Wij achten dit een voorbeeld van afkeurenswaardige voorlichting van het publiek. Ook denken wij dat hiermee aan professor den Otter geen dienst is bewezen.

Wanneer het Nederlands Dagblad iets over fossielen wil weten kan dat. Sinds 1968 bestaat voor iedere belangstellende de gelegenheid enkele honderdduizenden fossielen te komen bezichtigen in puur calvinistische context. Het is ook nog gratis. Kijk hiervoor op de website https://www.fossilshells.nl.